Mediala Privatsittningar

Medial privatsittning

Kontakt med anförvanter

(nära och kära, släkt, skol- och arbetskamrater, grannar)


Dag: Kvällar & helger

Tid: ca 45-60 min

Pris: 480 kr

Plats: Artemisgatan 37, Stockholm 

Medial privatsittning

Din andliga utveckling


Dag: Kvällar & helger

Tid: ca 45-60 min

Pris: 480 kr

Plats: Artemisgatan 37, Stockholm

Skype/Zoom

Medial privatsittning

Kontakt med anförvanter

Din andliga utveckling

Plats: Skype/Zoom/FaceTime

Tid: ca 45-60 min

Pris: 440 kr

Önskar du andra veckodagar och tider?

Maila din förfrågan till [email protected]

För mer info och bokning:

Välkommen!

Med reservation för ändringar