Slogan - Slogan
Reiki

Reiki är en japansk behandlingsmetod som minskar stress och verkar avslappnande. Reiki är klassificerat som friskvård enligt Skatteverket.
 

Behandlingar

Enskild behandling: för lediga tider - se BokaDirekt - tyvärr inga lediga tider just nu
Plats: Hjorthagen, Stockholm
Pris: 450 kr för 1 timme (1,5 timme första gången)


Enskild behandling - Distans: Tyvärr inga lediga tider just nu
Plats: Distans
Pris: Gratis för ca 15 minUnder behandlingen ligger du påklädd på en bänk med kudde och filt.


Kurser

Kurs i Reiki I

Lärare: Lena Lindström & Helen Wasbäck  (assistent)
Datum:  Prel. Våren 2020 - datum kommer 
Tid: Kl.11-17 
Plats: Centralt Stockholm
Pris:  2700 kr (inkl 4 tim uppföljning, kompendium, fika och diplom)
Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs men vi vill att du har provat på att få Reiki av någon som gått Reiki II.
Anmälan:  Kommer 

Kurs i Reiki II

Lärare: Lena Lindström & Helen Wasbäck (assistent)
Datum: Prel. Våren 2020 - datum kommer 
Tid: Kl.11-17
Plats: Centralt Stockholm
Pris:  2700 kr (inkl 4 tim uppföljning, kompendium, fika och diplom)
Förkunskaper: Reiki I
Anmälan:  Kommer

Kurs i Reiki III/Reiki Master/Lärare

Lärare: Lena Lindström & Helen Wasbäck (assistent)
Datum: Prel. Våren 2020 (fredag kväll, lördag, söndag) 
Tid: Kl.17-20.30 + Kl.11-18 
Plats: Centralt Stockholm
Pris:  3900 kr (inkl 8 tim uppföljning, kompendium, fika och diplom)
Förkunskaper: Reiki II
Anmälan:  Kommer


Råd från Förenade Reikiförbundet i Sverige till den som skall gå Reikiutbildning:

 • Innan en person går Reiki I bör vederbörande ha provat på minst en Reikibehandling.
 • Reikikursdeltagaren skall vara i psykisk balans.
 • Kursdeltagaren skall ha förståelse för den helande processen.
 • Det är lämpligt att ha läst något om Reiki före utbildning.
 • Att i samråd med sin lärare bestämma om det är lämpligt att börja eller gå vidare till nästa steg (integrering av energierna kan ta olika tid).


Vi följer Förenade Reikiförbundet i Sveriges rekommendationer för kurser:


"Följande rekommendationer för Reikiutbildningar gäller alla utbildningar:

 • Rekommendationerna är en absolut miniminivå.
 • Om det av praktiska skäl är möjligt; lägg gärna ut kursen på fler timmar, fler dagar och uppdelat på flera tillfällen, samt ha minst en återträff för kursdeltagarna.
 • Material och metoder som inte tillhör Reikisystemet ska särskiljas och läggas utöver minimikurstiden.
 • Varje Reikinivå är komplett i sig själv.
 • Läraren delar ut kursutvärderingsformulär som eleverna kan lämna in direkt eller senare anonymt.

Reiki I

 • Effektiv kurstid minst 8 timmar
 • Usui-Reikisystemets historia
 • Usui-Reikisystemets filosofi och etik
 • Meditation
 • Få Reiki I-initiering
 • Handpositioner för Reikibehandling
 • Intuitiv behandling
 • Att ge, samt att ta emot en helkroppsbehandling
 • Att ge sig själv en Reikibehandling
 • Praktiska användningsområden för Reiki
 • Information om den del av Hälso- och Sjukvårdslagen som berör Reikiutövare
 • Informera om Förenade Reikiförbundet i Sverige
 • Kurslitteratur
 • Diplom
 • Minst fyra timmars uppföljning efter genomgången kurs

Reiki II

 • Effektiv kurstid minst 8 timmar.
 • Förkunskaper Reiki I-utbildning.
 • Usui-Reikisystemets filosofi och etik.
 • Få Reiki II-initiering.
 • Få tre symboler samt information om dessa och deras användningsområde.
 • Meditation – symboler – ett sätt att ta dem till sig.
 • Att ge, samt att ta emot distanshealing.
 • Information om den del av Hälso- och Sjukvårdslagen som berör Reikiutövare.
 • Informera om Förenade Reikiförbundet i Sverige.
 • Kurslitteratur
 • Diplom
 • Minst fyra timmars uppföljning efter genomgången kurs."

Reiki Master/lärare
 • Effektiv kurstid minst 16 timmar fördelat på minst två dagar.
 • Art eller motsvarande avancerade Reikitekniker är inte inbegripna i kurstiden till ReikiMaster/lärare.
 • Förkunskaper Reiki II och ev. ART, Reiki3A eller motsvarande.
 • Minst tio dokumenterade behandlingar vardera på annan person.
 • Distansbehandlingar
 • Egenbehandlingar.
 • Få initiering till master/lärare.
 • Få Usuis Mastersymbol.
 • Lära och förstå initieringarna.
 • Praktisera initieringarna.
 • Kurslitteratur
 • Diplom
 • Minst åtta timmars uppföljning efter genomgången kurs.


Alla tider bokas här:


 Jag är Reiki Master/Teacher enligt Usui/Tibetan System (sedan 2012) och medlem i:

(startade 2006)

 • Reiki Terapeuternas Riksförbund  
(förbundet var aktivt under åren 2011-2013)

Forskning om Reiki:Kom ihåg att Reiki inte ersätter sjukvård. Kontakta alltid läkare
eller annan professionell sjukvårdspersonal vid sjukdomar.


Med reservation för ändringar.