Slogan - Slogan
PILOTPROJEKT 2017: 

PROGRAMMET I MEDIUMVETENSKAP


OBS! Detta är ett pilotprojekt som ska ses som en process som kommer att genomgå förändringar under projektets gång. Det sker på fritiden på kvällar och helger då det inte ett är finansierat projekt. (Uppdatering april 2018: det har redan skett flera förändringar gälände innehåll, kostnader etc.)

Programmet är en tvärvetenskaplig utbildning inom humaniora, naturvetenskap och samhällsvetenskap. Programmet innehåller praktik och ges delvis på distans.

Mediumvetenskap är inte ett akademiskt ämne ännu och detta pilotprojekt syftar till att börja lägga grunden för att mediumvetenskap en dag, såsom filmvetenskap, konstvetenskap, musikvetenskap, filosofi, astronomi, religionsvetenskap etc också kommer att finnas som akademiskt ämne på våra högskolor och universitet.


GRUNDLÄGGANDE FÖRKUNSKAPSKRAV (ej i kraft ännu)
* Gymnasiet eller motsvarande 
* Reell kompetens

SÄRSKILDA FÖRKUNSKAPSKRAV (ej i kraft ännu, och pilotprojektet kanske leder till andra kriterier)

Då en av de första inriktningarna inom detta program är Spiritualistisk inriktning så är följande särskilda förkunskapskrav meriterande:

* Medlemskap i en Spiritualistisk förening 
* Deltagit som besökare på minst 10 storseanser på Spiritualistisk förening eller motsvarande
* Går/gått medial cirkel (minst 2 år)
* Varit på Arthur Findlay College eller motsvarande 
* Går/gått sammanhängande, längre certifierande/diplomerande mediumutbildning eller 
   motsvarande

INNEHÅLL
Mediumvetenskap  - teori (även kopplat till andra akademiska ämnen/tvärvetenskapligt)
Mediumkunskap - teori och praktik
Mediumskap - teori och praktik

PRISER OCH VILLKOR

UPPDATERING: För mediumvetenskapsdelen kostar det inget.

Priser kommer att hållas så låga som möjligt. Prisexempel: 

* Anmälningsavgift 800 kr (från och med VT18), betalas först när man fått veta om man antas till projektet (återfås ej). I detta ingår administrativ handläggning, tillgång till Facebookgrupp, Loggbok etc
* Terminsavgift 800 kr för administrativa kostnader, planering etc. 
* En kurshelg i Stockholm lördag-söndag kl.12-17 kostar 800 kr (om den ges i privathem, 
   för lokal lite högre pris) 
* Litteratur tillkommer (kommer till hög grad kunna lånas på bibliotek)

ANMÄLAN OCH UTBILDNINGSPLAN

För ett utkast av utbildningsplanen (utkast beräknas klart 21 aug 2017): 
Anmäl ditt intresse via denna länk och skicka sedan ett mail till info@lilakompassen.se där du beskriver: 

* varför du är intresserad av detta pilotprojekt 
* vad du hoppas på att lära dig 
* vad du tänker att du kan bidra med


INTRODUKTION OCH FÖRSTA FÖRELÄSNINGEN
Lördag 2 september 2017 kl.19.00-20.30

Lena Lindström
Lila Kompassen