Slogan - Slogan
Om mig

Min utbildningar inom mediumskap

Jag är certifierat medium (2012) från Akademin, Academy for Inner Potential. Mina lärare på Akademin var Vendela Cederholm, Birgitta Tholander och Lottie Wahlin. 

Under åren 2013-2014 gick jag på utbildning hos Mavis Pittilla (OSNU): 
The Mavis Pittilla Mentorship Programme (Mavis Pittilla). Kommer gå Mavis Pittillas Mentorskap igen under år 2019 då hon är en fantastisk lärare och mentor.

År 2014 påbörjade jag SNU:s Healingutbildning för att bli SNU-Healer och år 2015 påbörjade jag SNU:s utbildning PAS (Platform Accreditation Scheme).

Utbildning och fortbildning är viktigt för ett professionellt mediumskap så jag fortsätter att fortbilda mig inom SNU på Arthur Findlay College (AFC) i England och on-line via SNUi (England) och on-line med Pam Coronado (USA). Jag har även gått fortbildningar på Banyan Retreat i England och på Kingswells House i Skottland.

Jag fortbildar mig även inom områdena Psychic Detective med Tony Stockwell samt Psychic Detective och Controlled Remote Viewing (CRV) med Pam Coronado från USA.


Mina lärare inom olika former av mediumskap

MEDIUMSKAP

Mina grupplärare på Arthur Findlay College 2011-2017

Sandie Baker (CSNU), Leah Bond (OSNU),Thelma Francis (CSNU), Jenni Gomes (CSNU), Sharon Harvey (CSNU), Minister Simone Key, Angie Morris (OSNU), Minister Janet Parker, Mavis Pittilla (OSNU), 


Mina kurslärare på Arthur Findlay College 2011-2017:

Minister Colin Bates, Eileen Davies LSSNU, Helen DaVita (DSNU), Nicole de Haas (CSNU), Sandy Hagger (OSNU), Paul Jacobs (CSNU), Minister Simon James, Minister Brenda Lawrence, Christine Morgan (CSNU), Minister Brian Robertson, Pauline Silver (DSNU), Minister Bill Thomson


TRANSMEDIUMSKAP

Lärare på Arthur Findlay College, Banyan Retreat, och Kingswells House 2011-2016: 

Sandie Baker CSNU (England), Leah Bond OSNU (Wales), Eileen Davies LSSNU (Skottland), Carol Ellis (Wales), Jenni Gomes (England), Sharon Harvey (England), Scott Milligan (England), Angie Morris OSNU (England), Maureen Murnan CSNU (England), David Thompson (England/ Australien)


FYSISKT MEDIUMSKAP

Lärare på Ramsbergsgården, Arthur Findlay College, Banyan Retreat och Kingswells House 2011-2016:

Carol Ellis CSNU (Wales), Sharon Harvey CSNU (England), Scott Milligan (England), David Thompson (England/Australien)


HEALING MEDIUMSKAP

Lärare på Arthur Findlay College 2011-2016: 

Hazel Ballard (England), Andrej Djordjevitch DSNU (England), Lesley Hale (England), Minister Simone Key (England), Maureen Murnan CSNU (England), Minister Matthew Smith (England)


SPEAKING MEDIUMSKAP

Lärare 2013-2016 inom SNU eller SNUi:

Minister Alan Baker på SNUi (England), Penny Hayward CSNU på SNUi (Australien/England), Mavis Pittilla OSNU på Banyan Retreat (England)


PSYCHIC DETECTIVE

Lärare på Arthur Findlay College 2017:

Tony Stockwell (England), Lynn Probert CSNU (England), Andrew Manship CSNU (England)


WORKSHOPS (2-5 DAGAR), OLIKA FORMER AV MEDIUMSKAP

Lärare ca 2004-2016:

Minister Colin Fry (i Sverige), Iris Hall (i Sverige), Mavis Pittilla OSNU (i England), Jackie Wright DSNU (i England), Eamonn Downey CSNU (i England), Christine Morgan CSNU (i England), Minister Simone Key (i Australien), Scott Milligan (i England)


Andra utbildningar utöver mediumskap

* Statsvetarexamen (Sverige)
* Master i Business Administration (MBA) (England)
* Lärarexamen (grundskolan år 4-9) (Sverige)
* varit utbytesstudent inom statsvetenskap i England och inom pedagogik i Kanada
* studerat filmvetenskap, religion, arbetslivspsykologi och psykiatri (Sverige)


Lena Lindström
Lila Kompassen