Slogan - Slogan

Lila Kompassens 
Spiritualistiska Mentorskapsprogram VT2020

Ledare: Lena Lindström (utbildning och erfarenhet - se längst ner)
Gästföreläsare: Mer info kommer!

Plats: Stockholm och online (Zoom)
START 24/1-20 
* Fredag 24/1 - online kväll kl.17-20 
  (kl.19-20 individuellt)
* Lördag 25/1 - Heldag kl.12-17

 
VÅR 2020: 
24-25/1, 21-22/2, 20-21/3, 24-25/4 
(prel. även ett datum i mitten av maj)

HÖST 2020: 
Datum kommer!
FÖRKUNSKAPER
* Tränande medium eller certifierat medium
* Medlem i en spiritualistisk   
  förening/organisation
INNEHÅLL 

Teori och träning inom:
* Spiritualism - mediers historia, stöd och framtid.
* De olika sinnena - fördjupning och utveckling. Hur långt har forskningen kommit?
* Olika former av mediumskap - fördjupning och utveckling av dina olika mediumskaper.
* Olika former av psychic - fördjupning och utveckling av dina olika psychic förmågor.
* Andevärlden - ditt arbete och din närhet med andevärlden.
* Arbetssätt - privatsessioner, gruppseanser, storseanser. På fritiden, halvtid eller heltid?
* Etik och moral - ditt ansvar som medium inför andevärlden och dina medmänniskor.
* Stöd och nätverk - andligt mediumskap inför andevärlden och dina medmänniskor. 

Ett exempel på hur Lena Lindström ser på mediumskap (engelska)
"I believe in mediumship where mediums work together with the whole world in mind and with reverence to the souls in the Spirit World and to our fellow souls on earth."

PRIS
8 000 kr för 8 heldagar, 8 kvällar online, mentorsavslutning, 2 individuella samtal, korta hemuppgifter inför varje kursfredag. Utbildningsbevis/intyg.

ANMÄLAN OCH BETALNING
Anmälan till: Veronica på sallskapetsingoalla@gmail.com
Anmälningsavgift: 1000 kr senast 8/1-20 (500 kr återfås vid förhinder)
Resterande: 2 000 kr senast 27/2-20, 2 500 kr senast 27/4-20, 2 500 kr senast 27/9-20


REKOMMENDATIONER VÅR 2020 
(Frivilligt, ingår ej i priset för mentorskapet)

* Deltagare på storseanser på Sanningssökarna, SSF och Öppna Spiritualister
* Träningsseanser på SSF och Öppna (träning för medier)
* Föreningscirkel på SSF med Helen, Cecilia & Lena  
* Online - Psychic Detective Course with Inna & Lena


KORT BAKGRUND OM LENA LINDSTRÖM:
* 17 år som medlem/volontär/styrelsemedlem i spiritualistiska föreningar (Sverige/England) 
* 17 år som deltagare i cirklar och kurser (Sverige) 
* 7 år som certifierat och arbetande medium (Sverige, England, Wales, Irland, Holland, Tyskland och Schweiz) 
* 7 år som ledare för cirklar, workshops och kurser (Sverige) 
* 7 år (14 veckokurser) som deltagare på Arthur Findlay College (England)

ÄVEN DELTAGARE INOM MEDIUMSKAP PÅ: 
Mavis Pittilla's Mentorship Programme 2013-2014 (England)
* Mavis Pittila and Jean Else's Mentorship Programme 2019 (England)
* Mavis Pittilla's Advanced Week 2018 (England)
* Mavis Pittilla's Advanced Week 2019 (England)
* Kurser och workshops (England och Australien) 
* Online kurser (England och USA)

ÄVEN:
* Fil. kand i statsvetenskap och engelska (Sverige/England)
* Master in Business Administration (MBA) (England)
* Lärarexamen i engelska och samhällskunskap (Sverige/Kanada)
* Universitetsstudier i filmvetenskap, religion, västerländsk esoterism,  
   arbetslivspsykologi och psykiatri (Sverige)