Slogan - Slogan

Lila Kompassens 
Spiritualistiska Mentorskapsprogram HT2019

Ledare: Lena Lindström (utbildning och erfarenhet - se längst ner)
Gästföreläsare: Mer info kommer!

Plats: Stockholm och online (Zoom)
START 30/8-19 
* Fredag 30/8 - online kväll kl.17-20 
  (kl.19-20 individuellt)
* Lördag 31/8 - Heldag kl.12-17

HÖST 2019: 
30-31/8, 20-21/9, 4-5/10, 1-2/11 

VÅR 2020: 
24-25/1, 21-22/2, 20-21/3, 24-25/4 
(prel. även ett datum i mitten av maj)
FÖRKUNSKAPER
* Tränande medium eller certifierat medium
* Medlem i en spiritualistisk   
  förening/organisation
INNEHÅLL 

Teori och träning inom:
* Spiritualism - mediers historia, stöd och framtid.
* De olika sinnena - fördjupning och utveckling. Hur långt har forskningen kommit?
* Olika former av mediumskap - fördjupning och utveckling av dina olika mediumskaper.
* Olika former av psychic - fördjupning och utveckling av dina olika psychic förmågor.
* Andevärlden - ditt arbete och din närhet med andevärlden.
* Arbetssätt - privatsessioner, gruppseanser, storseanser. På fritiden, halvtid eller heltid?
* Etik och moral - ditt ansvar som medium inför andevärlden och dina medmänniskor.
* Stöd och nätverk - andligt mediumskap inför andevärlden och dina medmänniskor. 

Ett exempel på hur Lena Lindström ser på mediumskap (engelska)
"I believe in mediumship where mediums work together with the whole world in mind and with reverence to the souls in the Spirit World and to our fellow souls on earth."

PRIS
8 000 kr för 8 heldagar, 8 kvällar online, mentorsavslutning, 2 individuella samtal, korta hemuppgifter inför varje fredag. Utbildningsbevis/intyg.

ANMÄLAN OCH BETALNING
Anmälan till: Veronica på sallskapetsingoalla@gmail.com
Anmälningsavgift: 1000 kr senast 29/7-19 (500 kr återfås vid förhinder)
Resterande: 2 000 kr senast 29/8-19, 2 500 kr senast 29/10-19, 2 500 kr senast 29/2-20


REKOMMENDATIONER HÖST 2019 
(Frivilligt, ingår ej i priset för mentorskapet)

* Deltagare på storseanser på Sanningssökarna, SSF och Öppna Spiritualister
* Träningsseanser på SSF (träning för medier)
* Föreningscirkel på SSF med Helen, Cecilia & Lena  
* Online - Psychic Detective Course with Inna & Lena


KORT BAKGRUND OM LENA LINDSTRÖM:
* 17 år som medlem/volontär/styrelsemedlem i spiritualistiska föreningar (Sverige/England) 
* 17 år som deltagare i cirklar och kurser (Sverige) 
* 7 år som certifierat och arbetande medium (Sverige, England, Wales, Irland, Holland, Tyskland och Schweiz) 
* 7 år som ledare för cirklar, workshops och kurser (Sverige) 
* 7 år (14 veckokurser) som deltagare på Arthur Findlay College (England)

ÄVEN DELTAGARE INOM MEDIUMSKAP PÅ: 
Mavis Pittilla's Mentorship Programme (England)
* Mavis Pittila and Jean Else's Mentorship Programme (England)
* Mavis Pittilla's Advanced Week (England)
* Kurser och workshops (England och Australien) 
* Online kurser (England och USA)

ÄVEN:
* Fil. kand i statsvetenskap och engelska (Sverige/England)
* Master in Business Administration (MBA) (England)
* Lärarexamen i engelska och samhällskunskap (Sverige/Kanada)
* Universitetsstudier i filmvetenskap, religion, arbetslivspsykologi och psykiatri 
 (Sverige)