Slogan - Slogan
Spiritualistisk Healing


Spiritualistisk Healing

Preliminärt fr o m hösten 2019.


Alla tider bokas här:

   


Spiritualistisk Healingcirkel 

Preliminärt cirkel hösten 2019. 
Kom ihåg att healing är kompletterande och inte ersätter sjukvård. Kontakta alltid din läkare eller annan professionell sjukvårdspersonal vid sjukdomar.Med reservation för ändringar.