Slogan - Slogan
Cirklar Hösten 2018


* Gästledare på medial föreningscirkel på   
      SSF med Helen W och Cecilia W.

   För mer info kontakta:  
   helen@stockholmsspiritualistiskaforening.se


* Ledare Gruppseansträning (GST) på SSF
   För mer info se Facebook Lila Kompassen Stockholm 
   eller maila info@lilakompassen.se


* Ledare på medial privat cirkel/privat träff

     Förkunskaper: Varit på Arthur Findlay College (AFC) eller går/gått     
     certifierande/sammanhängande/fördjupande mediumutbildning eller 
     motsvarande 

    Ingen medial privat cirkel/träff hösten 2018.Med reservation för ändringar.