Slogan - Slogan
The Arthur Findlay College  (England)

The Arthur Findlay College har fantastiska kurser och fortbildningar för medialt och andligt intresserade!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Spiritualistisk världsorganisation:

* July 2018, England
* July 2014, USA